Rot och Rut

Hur fakturera du ROT- och RUT arbete?

Vad är ROT och RUT och hur gör du när du fakturerar med ROT och RUT avdrag.

ROT står för ”Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad” och RUT är förkortning för ”Rengöring, Underhåll och Tvätt”.

ROT-avdrag respektive RUT-avdrag fungerar endast mot privatpersoner över 18 år i Sverige. Det ställer vissa krav på tjänsten och hur fakturan utformas.

Vilka tjänster som ger rätt till ROT-avdrag går att finnas hos Skatteverket. Reglerna varierar beroende på om det avser småhus, bostadsrätt eller ägarlägenhet och återfinns inom följande kategorier:

·     Bygg – reparera och underhålla

·     Bygg – bygga om och bygga till

·     El

·     Glas och plåt

·     Gräv- och markarbete

·     Murning och sotning

·     Målning och tapetsering

·     Rengöring

·     VVS

Vanligt förekommande tjänster och som under rätt förutsättningar ger rätt till RUT-avdrag är:

·     Barnpassning

·     Data- och IT-tjänster

·     Flyttjänster

·     Kläd- och textilvård

·     Personlig hjälp och omsorg

·     Reparation av vitvaror

·     Snöskottning

·     Städning

·     Trädgårdsarbete

 

Vad bör det stå på fakturan?

·     Vem som har utfört arbetet

·     Vilken typ av arbete som har utförts

·     Information om att företaget har F-skatt

·     Kundens personnummer

·     Var arbetet har utförts och under vilken tidsperiod

·     Vid ROT-arbete ska fastighetsbeteckning alternativt bostadsrättsföreningens organisationsnummer och dess lägenhetsnummer framgå

·     Kostnadsfördelning (tex arbete, material, resekostnader, övrigt)

·     Fakturabelopp exklusive och inklusive moms

·     Skattereduktions beloppet (ROT-avdraget)

·     Text kring vad som händer i det fall Skatteverket skulle avslå företagets begäran om utbetalning

 

Hur får man tag i fastighetsbeteckningen?

Det absolut enklaste är att fråga din kund om uppgifterna inför uppstart av arbetet eller under arbetets gång, så att du har det tillgängligt så fort du kan fakturera för arbetet.

Det går även att hitta information via Eniro genom att söka på adress och använda deras karta med tomtgräns funktion (för fastigheter) eller via Metria fastighetssök.

 

Hur beräknas avdraget?

ROT - avdraget kan maximalt uppgå till 30% av fakturans del inklusive moms som avser tjänster.

ROT - avdraget kan maximalt uppgå till 50% av fakturans del inklusive moms som avser tjänster.

Sedan finns det även en takbegränsning om 50 000 kronor (ROT och RUT sammantaget) per person (över 18 år) och kalenderår.

 

Hur begära utbetalning i från Skatteverket?

För att kunna ansöka om utbetalning måste arbetet vara utfört och fakturan betald.

Ansökan om utbetalning av skattereduktions belopp (ROT eller RUT) sker antingen genom s.k. XML-fil eller via manuell ansökan. För närvarande fungerar XML-version 3, 4, 5, och 6. I ansökan ska det framgå faktiskt antal arbetade timmar för respektive arbete, oavsett om det skett på löpande räkning eller fast pris. Tillhörande materialkostnad måste även specificeras, oavsett om den framgår av fakturan eller har fakturerats separat. Av ansökan ska även framgå eventuella övriga kostnader samt vilket belopp som betalts för arbetad tid (inklusive moms och efter rotavdrag och exklusive för material och övriga kostnader).

Vad gör jag om jag får avslag ifrån Skatteverket?

Om du har fått helt eller delvis avslag ifrån Skatteverket så behöver du driva in restbeloppet direkt ifrån kunden istället. Ingen nyfaktura behöver översändas till kund, eftersom all information redan framgår och har fakturerats.

Läs mer:

Så funkar Dicopay

Madeléne Kraemer

December 2, 2019

Signa upp dig för fler nyheter