Omvänd moms

Hur ska du fakturera med omvänd moms?

Vad är omvänd moms för något och vad betyder det.

När vissa kriterier är uppfyllda så är det kunden och inte säljaren (fakturautställaren) som är skyldig att betala in moms till Skatteverket/staten.


Vem måste fakturera med omvänd moms/skattskyldighet?
Huvudregeln är att ett företag som fakturerar för byggtjänster utförda i Sverige till ett företag inom byggsektorn, ska (tvingande – ej frivilligt) fakturera med omvänd moms.
Byggtjänster avser följande tjänster och som avser fastighet, byggnad eller anläggning
 Mark- och grundarbeten
 Bygg- och anläggningsarbeten
 Bygginstallationer
 Slutbehandling av byggnader
 Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare
 Byggstädning


Reglerna omfattar även ett antal andra nischtjänster och det finns också ett antal undantagskriterier. Följande tjänster är till exempel undantagna omvänd moms:
 Planering och skötsel av grönytor
 Fastighetsskötsel
 Arkitektverksamhet
 Byggkonsultation
 Projektledning
 Uthyrning av byggmaskiner utan förare


Det finns utförlig information om omvänd skattskyldighet på Skatteverkets https://skatteverket.se/.


Hur ska fakturan se ut vid omvänd moms?
Följande justeringar av en ”vanlig” faktura ska ske vid omvänd moms:
1. Texten ”omvänd betalningsskyldighet” ska framgå
2. Ingen moms ska utgå
3. Köparens momsregistreringsnummer ska framgå


Hur gör jag med momsdeklarationen?
Försäljning med omvänd moms ska redovisas i någon av rutorna 35, 39 eller 41 i momsdeklarationen.


Påverkar omvänd moms mina möjligheter att göra avdrag för ingående moms?
Nej, omvänd skattskyldighet påverkar inte din avdragsrätt för ingående moms.

Madeléne Kraemer

November 27, 2019

Signa upp dig för fler nyheter